1. Планови
  2. Регистрација
  3. Потврда
  4. Ви благодариме
 
Сопствена продавница
Број на објавени производи
Број на категории
Истакната позиција на производите
Банер
Промоција на производите преку социјални мрежи
Огранизирање GIVEAWAY
 
Бесплатна претплата
ден
Бесплатно
Наменето за физички лица кои продаваат производи од рачна изработка како хоби
 
Сопствена продавница
Број на објавени производи
Број на категории
Истакната позиција на производите
Банер
Промоција на производите преку социјални мрежи
Огранизирање GIVEAWAY
 
Бесплатна претплата
ден
Бесплатно
Наменето за физички лица кои продаваат производи од рачна изработка како хоби
да
5-10
1
не
не
да
задолжително 1-2 пати годишно
Креативна продавница
1.000 ден
Годишна претплата
Наменето за вистински креативци кои продаваат производи од рачна изработка и кои сакаат да заработат од својата креативност
 
Сопствена продавница
Број на објавени производи
Број на категории
Истакната позиција на производите
Банер
Промоција на производите преку социјални мрежи
Огранизирање GIVEAWAY
 
Креативна продавница
1.000 ден
Годишна претплата
Наменето за вистински креативци кои продаваат производи од рачна изработка и кои сакаат да заработат од својата креативност
да
до 20
3
не
не
да
да
Продавница за ФИРМИ
3.000 ден
Годишна претплата
Наменето за фирми кои изработуваат уникатни производи или продаваат производи поврзани со креирање на направи сам проекти
 
Сопствена продавница
Број на објавени производи
Број на категории
Истакната позиција на производите
Банер
Промоција на производите преку социјални мрежи
Огранизирање GIVEAWAY
 
Продавница за ФИРМИ
3.000 ден
Годишна претплата
Наменето за фирми кои изработуваат уникатни производи или продаваат производи поврзани со креирање на направи сам проекти
да
до 50
сите
да (на 20% од производите)
да (2 месеци годишно)
да
да

Напомена: НаправиСам.мк го задржува правото да ја одобри или одбие апликацијата за креирање на продавница врз основа на податоците за дејноста и описот на производите кои планирате да ги поставите во Вашата продавница и да одреди во која претплата можете да се регистрирате.

Напомена: Цените на претплатите се однесуваат на годишно ниво. По регистрацијата ќе бидете контактирани од тимот на НаправиСам.мк околку начинот на плаќање.